Nyckeltal för 2014/2015 

  • Netto omsättning: 3 390,7 milj. DKK
  • Ägare: ca 3 400 fröodlare
  • Antal medarbetare (heltid): ca 800
  • Resultat före finansiella poster: 157,9 milj. DKK
  • Resultat efter skatt och minoritetsintressen: 97,5 milj. DKK
  • Eget kapital per 30 juni 2015: 1 052,9 milj. DKK
  • Soliditet: 47,4 %

Årsredovisning
2014/15

 

 

Jubileumsbok – 100 år med DLFLäs mer om hur vårt företag är uppbyggt och vår historia 1906-2006 i vår jubileumsbok