Gräsfrö till allt

Masterline 

  • senaste och bästa sorterna 
  • säker och effektiv etablering
  • officiellt skandinaviskt testade gräsmattesorter

Med världens ledande förädlingsprogram för gräsmattegräs får du både de senaste och absolut bästa grässorterna och den högsta frökvaliteten. Fröerna överträffar EU:s krav på renhet och grobarhet. 
 
De goda gräsmatteegenskaperna är officiellt testade och dokumenterade under skandinaviska förhållanden, så att de passar svenskt klimat. Läs mer på www.scanturf.org
 
Därför kan du räkna med en säker grobarhet och en färdig gräsmatta som är tät, frisk och vacker. 
 
Titta gärna i vår produktkatalog här: