GrassLopata

Marathon Sport 16-2-7

Organiskt-mineraliskt NPK-gödningsmedel, klorfattigt (Oxidform 16-4-8)

Organiskt långtidsverkande gödningsmedel

Gödningskornen i Marathon Sport 16-2-7 är 2–4,5 mm stora, och består av 30 % torkat kycklinggödningsmedel berikat med ammonium och urea. Därmed uppnås en bred, stabil och långtidsverkande näringstillförsel till gräset. Alla råmaterial är värmebehandlade och fria från ogräs och patogena mikroorganismer, enligt gällande lagstiftning inom området. Näringsämnena friges över lång tid i takt med att gödningsmedlet omvandlas. Därmed får gräset en jämn och sund tillväxt.

Användning: På bollplaner där man vill ha ett miljövänligt alternativ. Gödningsmedlet säkerställer en grundläggande nivå av långtidsverkande växtnäringsämnen.

Dosering: 200–350 kg/ha per gång. Doseras från mitten av april och fram till juni. En normal bollplan bör ha mellan 100 och 120 kg N/ha årligen.

Verkningstid: 2–3 månader beroende på lokala förhållanden

Form:
Fasta, stora, gråbruna korn
Lukt: Svag 
Emballage: Säckar á 25 kg/500 kg bigbags 
Kornstorlek: 2–4,5 mm

  • Organiskt mineralgödningsmedel
  • Bred näringsämnessammansättning
  • Långtidsverkande, 2–3 månader
  • Med magnesium – bättre färg