GrassLopata

Mastercare Blend 20-3-10

Mekaniskt blandat NPK-gödningsmedel med Mg och S

Mastercare Blend för bollplaner, fairways m.m.

Gödningsmedlet är ett mekaniskt blandningsgödningsmedel med en kornstorlek på 2–5 mm. 

Gödningsbehovet på bollplaner ligger normalt på 80–150 kg N/ha om året. Motsvarar 400–750 kg Mastercare Blend 20-3-10. Gödningsbehovet på fairways ligger normalt på 50–100 kg N/ha om året. Motsvarar 250–500 kg Mastercare Blend 20-3-10. Gödningsmedlet sprids ut 3–5 gånger under växtsäsongen. Dosering per gång: 100–250 kg per ha

Fysiska data

Typ: Mekanisk blandning
Form: Fast ämne
Densitet: 1,0 kg/l
Lukt: Inget nämnvärt
Emballage: Säckar á 15 kg/600 kg
Kornstorlek 2–5 mm

Klicka för säkerhetsdatablad

 

  • Kräver inget speciellt godkännande (under 16 % ammoniumnitrat)
  • 2–5 mm – God spridning – också vid små mängder
  • Med Mg och S
  • För bollplaner och fairways