GrassLopata

Mastercare Park 14-3-15

Granulerat NPK-gödningsmedel, klorfattigt. Med Mg, S, B och Cu

Klorfattigt gödningsmedel till trädgårdens alla plantor

Mastercare Park är ett klorfattigt gödningsmedel som kan användas brett till alla grönområden: rabatter, buskar, rosor, gräsmattor osv. Sammansättningen gör det också lämpligt som ett startgödningsmedel vid nysådd av gräsmattor.

Dosering: Mastercare Park doseras första gången ungefär i mitten av april. Gräsmattor: 5–6 kg Mastercare per 100 m2 fördelat på 3 gånger. Rosor: 5,0 kg Mastercare per 100 m2 fördelat på 2 gånger. Sommarblommor: 9,0–10,0 kg Mastercare per 100 m2 fördelat på 4 gånger: Häckar: ca 3,5 kg Mastercare per 100 m2 en enda gång.

Fysiska data

Form: Granulerat ämne
Rymdvikt, ton/m3: 1,10 +/-0,05
Mellanstor kornstorlek: 3,5 mm
Siktanalys: Min. 95 % över 2 mm. Max 0,6 % över 5,6 mm.
Kornstyrka: >5 kg
Färg: Grå
Lukt: Ingen
Emballage: Säckar á 15 kg/750 kg bigbags.

Klicka för säkerhetsdatablad

  • Bred näringssammansättning
  • Samgranulerat
  • Passar bra som startgödningsmedel
  • Klorfattigts