GrassLopata

Mastercare Sport 15-3-15

Kompakt NPK-gödningsmedel med Mg, Fe och mikronäring

Finkornigt kvalitetsgödningsmedel med mikronäring

Mastercare Sport är utvecklat för fotbollsplaner och golfbanor. Gödningsmedlet utmärker sig bland annat i kraft av de små gödningskornen. Därmed sprids ungefär fyra gånger så många korn ut per arealenhet i förhållande till konventionella jordbruksgödningsmedel. Även vid spridning av 80–100 kg gödningsmedel per ha får man en tät och jämn grästillväxt. Därmed kan antalet spridningar ökas till 4–5 gånger per säsong.

Användning

Gödningsbehovet på bollplaner ligger normalt på 80–150 kg N/ha om året. Motsvarar 550–1000 kg Mastercare Sport. Gödningsbehovet på fairways ligger normalt på 50–100 kg N/ha om året. Motsvarar 325–650 kg Mastercare Sport. Gödningsmedlet sprids ut 3–5 gånger under växtsäsongen. Mellan 100–200 kg Mastercare Sport per ha används per gång.

Fysiska data
Form: Fast ämne
Densitet: 0,90 kg/l
Lukt: Inget nämnvärt
Emballage: Säckar á 25 kg/600 kg bigbags
Kornstorlek 1–3 mm

Klicka för säkerhetsdatablad

 

  • Mellanstora gödningskorn, 1–3 mm
  • God spridning – också vid små mängder
  • Med magnesium
  • Med mikronäring