GrassLopata

Mastercare Blend 14-3-15

Mekaniskt blandat NPK-gödningsmedel m. Mg och S, klorfattigt

Mineralisk klorfattigt NPK-gödningsmedel m. Mg och S, klorfattigt

Mastercare Blend passar bra till bollplaner, fairways m.m.

Gödningsmedlet är ett mekaniskt blandningsgödningsmedel med en mellanstor kornstorlek på 2–5 mm.

Användning

Gödningsbehovet på bollplaner ligger normalt på 80–150 kg N/ha om året. Motsvarar 575–1075 kg Mastercare Blend 14-3-15. Gödningsbehovet på fairways ligger normalt på 50–100 kg N/ha om året. Motsvarar 360–700 kg Mastercare Blend 14-3-15. Gödningsmedlet sprids ut 3–5 gånger under växtsäsongen.

Dosering

100–250 kg per ha

Fysiska data

Typ: Mekanisk blandning
Form: Fast ämne
Densitet: 1,09 kg/l
Lukt: Inget nämnvärt
Emballage: 750 kg bigbags
Kornstorlek 2–5 mm.

Klicka för säkerhetsdatablad

  • Mellanstora gödningskorn, 2–5 mm
  • Klorfattigt
  • Med Mg och S
  • För bollplaner och fairways