Extensiva ytor

Säker grobarhet – växer långsamt och blir tåligt

Våra blandningar för vägrenar och stora ytor består av fina gräsmattesorter som växer långsamt. Det gör att de fortsätter att vara fina även om de inte klipps oftare än en gång om året. Det bidrar till lägre driftskostnader. Motståndskraft mot salt, torka samt snabb etablering är egenskaper som vi hela tiden arbetar med.


Fröerna överträffar EU:s krav på renhet och grobarhet. Därför kan du räkna med en säker grobarhet och en färdig gräsmatta som är tät, frisk och vacker. 

För oss är det dessutom mycket viktigt att våra sorters egenskaper är testade och dokumenterade i skandinaviska förhållanden.

Jämför sorterna

Välj upp till tre produkter