GrassLopata

Standard Vägren

Lämpar sig väl för vägrabatter och extensiva arealer

 

Standard Vägren är ett klokt val för sådd av vägrabatter och extensiva arealer. De anspråkslösa och torktåliga rödsvinglarna har förmåga att gro under torra och näringsfattiga förhållanden. Vanlig fårsvingel och fårsvingel ökar blandningens anpassningsförmåga till ogynnsamma jordmåns- och klimatförhållanden. 

På svåråtkomliga områden som t.ex. kantvallar, bassänger och sluttningar är sprutsådd ofta den enda möjligheten att etablera ett grästäcke. Gräsfröna blandas med gödning, vatten och trämassa (mulch). Detta gynnar frönas spirning och etablering. Sprutblandningen sätts samman beroende på uppgift, och i vissa fall tillsätts ett speciallim som håller kvar frön och växtslag på utsatta arealer. Sprutsådd ställer inte några stora krav på såbädd och kan utföras under större delen av året. 

"S"-märkta gräsmattesorter är din garanti för att danska Jordbruksverket har testat sorterna och funnit dem lämpliga för gräsmatteändamål. Vi förbehåller oss för utsålda sorter. Därför kan det förekomma ändringar i blandningssammansättningen. 

 

 

Egenskaper

Skala från 1-9, där 9 är bäst

Etableringshastighet
Vintertålig
Nysådd
Hjälpsådd
Skottät/Finbladig
Salt
Torktolerans
Fukttolerans
  • Anspråkslös och torktålig
  • Öppet bestånd med plats för vilda örter
  • Lämpar sig väl som naturgräs
  • Bra för sprutsådd av rabatter
productGrassSmall