Fotboll

Säker grobarhet – tätt och slitstark gräsmatta

För oss är det mycket viktigt att sorterna i Masterline-blandningarna är testade och dokumenterade i skandinaviska förhållanden. Det finns gott om information om de olika sorterna på www.scanturf.org. Här finns även dokumentation om egenskaperna hos våra gräsmattesorter med tetraploida rajgräs: 4turf.


De olika sorternas slitstyrka och återväxt har bland annat dokumenterats av engelska STRI (Sports Turf Research Institute). Resultaten från försöken kan beställas på www.stri.co.uk. Översikten heter ”Turfgrass Seed – The buyers guide to quality Amenity Turfgrasses”.

Vi har världens främsta förädlingsprogram för gräsmattegräs. Med våra Masterline-blandningar får du därför dels de nyaste och absolut bästa grässorterna och dessutom högsta tekniska kvalitet.

Fröerna överträffar EU:s krav på renhet och grobarhet. Därför kan du räkna med en säker grobarhet och en färdig gräsmatta som är tät, frisk och slitstark.

Jämför sorterna

Välj upp till tre produkter