GrassLopata

Masterline Micro

Gräsfrö med microklöver till ny- och hjälpådd

Den gröna gräsmattan

Masterline Micro med sitt innehåll av mikroklöver ger många estetiska och skötselmässiga fördelar. De små gräsmatteklöverna samlar näring (kväve) både till sig själva och till gräsplantorna. Detta skapar en sund, friskt grön och slitstark gräsmatta under hela säsongen. Samtidigt ger blandningen ogräset en hård match. 

Etablering

Blandningar med mikroklöver ska sås före den 15 augusti, så att de små plantorna hinner etablera sig före vintern. Gräset etablerar sig på ett säkrare sätt om man gödslar före sådd (3-5 kg/100 m2 Mastercare Park NPK 14-3-15 eller motsvarande). En god kontakt mellan frö och jord är viktigt för spirningen. Fröet sås på max. ½ cm djup. 

Skötsel

Rekommenderad klipphöjd är cirka 2,0-4,0 cm. Klipp gräsmattan 1-2 gånger per vecka. Mikroklövern kan mycket väl vara lite kraftig i nyetablerade gräsmattor, men efter några klippningar förblir klövern lågväxande. När gräsmattan väl är etablerad är gödningsbehovet mycket litet. Vi rekommenderar att man gödslar omkring den 20. april med 3,0 kg/100 m2. Man kan använda Mastercare Park 14-3-15 eller motsvarande. Vi förbehåller oss för utsålda sorter. Därför kan det förekomma ändringar i blandningssammansättningen. 

Masterline

Egenskaper

Skala från 1-9, där 9 är bäst

Slitstyrka
Etableringshastighet
Vintertålig
Skugga
Nysådd
Hjälpsådd
Torktolerans
Utlöpare
  • Mikroklöver samlar kväve från luften
  • Friskt grön över säsongen
  • Blandningen skapar hög slitagetolerans
  • Sorter testade i Skandinavien
productGrassSmall