GrassLopata

Masterline Superliga ProNitro

Gräsfrö belagt med gödning för hjälpsådd

Gräsfrö med gödning

ProNitro är en patenterad teknik som lägger ett matpaket av gödning direkt utanpå själva fröet. Både spirningsprocent och etableringstid förbättras väsentligt när fröet får en optimal försörjning av kväve (N) och fosfor (P). Tekniken är mycket fördelaktig när det gäller att etablera nya slitstarka toppsorter i ett befintligt gräsbestånd. 

Vi har samlat de absoluta toppsorter i Superliga ProNitro. Blandningen lämpar sig särskilt väl för tidig hjälpsådd på arenor, utslagsplatser och andra kraftigt belastade arealer. 

Belagt gräsfrö är tyngre och ger en bättre jordkontakt än traditionellt gräsfrö. Gödning direkt på fröet är fyra gånger mer lättillgängligt än traditionell gödning och därmed gynnas den tidiga planttillväxten avsevärt, då fröets naturliga näringsreserver är begränsade. ProNitro-behandlingen gynnar utvecklingen av rötter och den samlade rotmassan blir större. Beräkningar har visat att mellan 20 – 40 % fler frön etablerar sig som småplantor jämfört med obehandlade frön. 

Utsäde: 1,5-5,0 kg/100 m2.

Hoppa över två normala gödseltillfälle med ProNitro

När du eftersår med 400 kg/ha ProNitro, tillför du 260 kg gräsfrö och 40 kg kväve (N). Kvävet är långtidsverkande 
Methylen Urea, därmed sparas 2 normala gödseltillfällen genom att efterså med ProNitro.

Kom ihåg! Såmaskinen ska sås in med ProNitro före såning. ProNitro får aldrig ligga i såmaskinen under natten. Töm alltid maskinen efter användning så att det täckta fröet inte tar åt sig fukt och klumpar sig.

Förvaras torrt och svalt.

Sammansättning

Kväveinnehållet i det behandlade fröet är 10 % och blandningen innehåller 65 %. I tabellen nedan ser du gödningens sammansättning.

Vi förbehåller oss för utförsäljning. Därför kan sortens sammansättning komma att ändras.

Masterline

Egenskaper

Skala från 1-9, där 9 är bäst

Slitstyrka
Etableringshastighet
Vintertålig
Skugga
Nysådd
Hjälpsådd
Torktolerans
  • Gräsfrö + gödning
  • Snabbare etablering
  • Högre spirningsprocent
  • Internationellt testade toppsorter
% Art Latinska namn Sort
20 Engelskt rajgräs Lolium perenne (4n) Tetrastar S (4turf)
10 Engelskt rajgräs Lolium perenne (4n) Fabian S (4turf)
30 Engelskt rajgräs Lolium perenne Dickens 1 S
15 Engelskt rajgräs Lolium perenne Annecy
15 Engelskt rajgräs Lolium perenne Monroe S
10 Engelsk rajgräs Lolium perenne Columbine S
% Fröet är täckt med ett material som innehåller N-30-gödning med karbamidformaldehyd med denna sammansättning:
30 Total kvælstof (N)
2,7 Amidkvælstof (N)
27,3 Ureaformaldehydkvælstof (N)
11,8 Ureaformaldehyd N opl i koldt vand
9,2 Ureaformaldehyd N opl i varmt vand
6,3 Ureaformaldehyd N uopl i varmt vand
productGrassSmall