GrassLopata

Masterline Turbo

Snabb etablering och slitstark

Snabb och effektiv reparation av planen

Tack vare sin höga andel av westerwoldisk rajgräs (en unik, finbladig gräsmattetyp) är Masterline Turbo det perfekta valet när planen snabbt ska repareras t.ex. efter hårt spel på en alltför blöt plan.

Westerwoldiskt rajgräs etablerar sig snabbare vid lägre jordtemperaturer än engelskt rajgräs. Därmed lämpar sig blandningen väl till de första vårsåddarna och de sista såddarna som ska stabilisera planen under säsongens sista match. Genom att så hindrar man etablering av ogräs och den oönskade ettåriga ängsgröen. Dessutom innehåller Masterline Turbo 50 % av det varaktiga engelska rajgräset, som tar över när det westerwoldiska rajgräset försvinner. Dessutom ger det engelska rajgräset en mycket hög slitstyrka. 

Etablering

God kontakt mellan gräsfrö och jord är viktigt för spirningen. Fröet sås på 0,5 till 1,0 cm djup. Området kan gärna täckas med spänd fiberduk i 8-10 dagar efter sådd. 

Skötsel

Rekommenderad klipphöjd är cirka 2,8 till 3,5 cm. Klipp cirka två gånger per vecka. En typisk fotbollsplan gödslas med cirka 100 kg N/ha fördelat på 3-5 gånger under växtsäsongen.
Vi förbehåller oss för utsålda sorter. Därför kan det förekomma ändringar i blandningssammansättningen. 

Masterline

Egenskaper

Skala från 1-9, där 9 är bäst

Slitstyrka
Etableringshastighet
Vintertålig
Skugga
Nysådd
Hjälpsådd
Torktolerans
  • Snabbare etablering vid låga temperaturer (ner till 5°C)
  • 50 % snabbetablerad gräsmattetyp av westerwoldiskt rajgräs
  • 25 % 4turf engelsk rajgräs med råstyrka
  • 25 % engelskt rajgräs som ger varaktig slitstyrka
productGrassSmall