GrassLopata

Standard Hjälpsådd

Tät, stark och prisvärd gräsmatteblandning

 

Täpp igen hålen i gräsmattan

Standard Hjälpsådd är en specialblandning för hjälpsådd av både bruks- och sportgräsmattor. Den lämpar sig väl för arealer som ursprungligen anlagts med t.ex. Standard Promix eller Standard Sport. För samma ändamål men med högre slitstyrka rekommenderar vi Masterline Superliga. 

Våren och sensommaren är bra tidpunkter för hjälpsådd. På våren görs hjälpsådden när gräset har kommit igång med växandet och blivit klippt några gånger. Använd en hjälpsåddmaskin som säkerställer att fröet får god jordkontakt för bästa resultat.


1) Klipp gräset kortare än normalt.
2) Arbeta igenom gräsmattan med en vertikalskärare. Gör gärna detta två gånger, och i en annan vinkel den andra gången jämfört med den första behandlingen.
3) Allt upprivet material ska avlägsnas.
4) Hjälpså med cirka 1,5 kg/100 m2 gräsfrö. Om man vill ha en snabbare effekt kan man öka utsädesmängden.
5) Resultatet blir bäst om man ger gödning samtidigt som man sår (cirka 3,0 kg/100 m2 Mastercare Park NPK 14-3-15 eller motsvarande). 

Det vanligaste är man hjälpsår en till två gånger om året. Vi rekommenderar att man upprepar eftersådden med Standard Hjälpådd eller Masterline Superliga .

Vi förbehåller oss för utsålda sorter. Därför kan det förekomma ändringar i blandningssammansättningen. 

Egenskaper

Skala från 1-9, där 9 är bäst

Slitstyrka
Etableringshastighet
Vintertålig
Skugga
Nysådd
Hjälpsådd
Torktolerans
  • För hjälpsådd av bruks- och sportgräsmattor
  • Spirar och etablerar sig snabbt 
  • Slitstark
  • Officiellt testade "S"-märkta gräsmattesorter
productGrassSmall