Golf

Skottätta och finbladiga grässorter

För oss är det viktigt att sorterna i Masterline-blandningarna är testade och dokumenterade i skandinaviska förhållanden. Det finns gott om information om de olika sorterna på www.scanturf.org. Här finns också dokumenterat hur väl de olika sorterna tål tät klippning, enligt SCANGREEN-försöken.


De olika sorternas egenskaper vid tät klippning har också dokumenterats av engelska STRI (Sports Turf Research Institute). Resultaten från försöken kan beställas på www.stri.co.uk. Översikten heter ”Turfgrass Seed – The buyers guide to quality Amenity Turfgrasses”.

Vi har världens främsta förädlingsprogram för gräsmattegräs vilket gör att du i våra Masterline-blandningar inte bara får de nyaste och absolut bästa sorterna, utan även den högsta tekniska kvaliteten.

Fröerna överträffar EU:s krav på renhet och grobarhet. Därför kan du räkna med en säker grobarhet och grässorter som är täta, friska och slitstarka.

Jämför sorterna

Välj upp till tre produkter