GrassLopata

Masterline Fairway Hjälpsådd

Hjälpsådd av fairways

 

Masterline Fairway Hjälpsådd ger en säker etablering och lämpar sig väl för hjälpsådd av fairways. Tack vare de sunda, anspråkslösa och torktåliga rödsvinglarna har blandningen förmåga att gro under torra och näringsfattiga förhållanden. Blandningen lämpar sig även väl till oklippt ruff. 

Fås också som ProNitro.

Augusti-september samt våren är bra perioder för hjälpsådd. På våren görs eftersådden när gräset har kommit igång ordentligt med växandet och blivit klippt några gånger. Använd en lämplig hjälpsåddsmaskin för bästa resultat. Hjälpsådd med cirka 1,0 kg/100 m2 gräsfrö. Om man vill ha en snabbare effekt är det en god idé att öka utsädesmängden. Vid eftersådd är det viktigt att fröet inte sås i filtlagret, det ska ha god jordkontakt. Därför kan det vara nödvändigt att vertikalskära före eftersådd. Resultatet blir bäst om man ger gödning samtidigt som man sår (cirka 3,0 kg/100 m2 Mastercare Park NPK 14-3-15 eller motsvarande). 

Fairway Hjälpsådd lämpar sig väl för hjälpsådd av fairways. Till den som vill ha en blandning enbart bestående av toppsorter, rekommenderar vi Masterline Rødsvingel. 

"S"-märkta gräsmattesorter är din garanti för att danska Jordbruksverket har testat sorterna och funnit dem lämpliga för gräsmatteändamål. Vi förbehåller oss för utsålda sorter. Därför kan det förekomma ändringar i blandningssammansättningen. 

 

 

Egenskaper

Skala från 1-9, där 9 är bäst

Slitstyrka
Vintertålig
Nysådd
Hjälpsådd
Skottät/Finbladig
Torktolerans
Utlöpare
  • Bra och prisvärd blandning
  • Säker etablering
  • Hjälpådd av fairways
  • Bra till oklippt ruff
productGrassSmall