GrassLopata

Masterline Green Hjälpsådd

Hjälpsådd av greener

 

Rödsvingel och rödven
Specialblandning med enbart toppsorter för eftersådd av greener med rödsvingel/rödven. Blandningen lämpar sig väl för att stärka beståndet av rödven. Kombinationen av de tre sorterna av rödven med varierande växtrytm ger en lång säsong. 

Augusti-september samt våren är bra perioder för hjälpsådd. På våren görs hjälpsådden när gräset har kommit igång ordentligt med växandet och blivit klippt några gånger. Hjälpsådd med cirka 1,5 kg/100 m2 gräsfrö.

Om man vill ha en snabbare effekt kan man öka utsädesmängden. Det är viktigt att fröet inte sås i filtlagret eftersom det ska ha god jordkontakt, optimalt efter en vertikalskärning. Därefter kan man lägga ut ett tunt lager toppdressing, följt av en bevattning. Fröet ska hållas fuktigt under spirningen. Detta kan eventuellt säkerställas genom utläggning av fiberduk. Klipphöjden ökas vid de första klippningarna efter sådden. Därefter kan den gradvis sänkas till önskad nivå. 

Internationellt testade sorter
"S"-märkta gräsmattesorter är din garanti för att danska Jordbruksverket har testat sorterna och funnit dem lämpliga för gräsmatteändamål. Även STRI i Storbritannien utför ett seriöst testarbete på alla former av gräsmattegräs.

Vi förbehåller oss för utsålda sorter. Därför kan det förekomma ändringar i blandningssammansättningen. 

Masterline

Egenskaper

Skala från 1-9, där 9 är bäst

Slitstyrka
Vintertålig
Nysådd
Hjälpsådd
Skottät/Finbladig
Torktolerans
Utlöpare
  • Endast toppsorter
  • Stärker beståndet av rödven 
  • Low input
  • Klipphöjd ner till 4,0 mm
productGrassSmall