GrassLopata

Masterline Krypven

Krypvenblandning med de bästa sorter

Internationella toppsorter

Cobra Nova och Independence har klarat sig strålande i internationella greentester. I amerikanske NTEP-tester har de testats på elva olika sandbaserade greener och på 13 "push-up-greener" runt om i USA. Sorternas topplaceringar vittnar om att de har en enastående anpassningsförmåga. Sorterna utmärker sig bl.a. med extremt hög skottäthet, mycket fina blad och hög sjukdomstolerans. I Europa ligger Cobra Nova och Independence i topp på den engelska STRI-Bingley-listan. I skandinaviska greentester ligger begga sorterne mycket fint placerat. Tillsammans utgör sorterna en stark blandning av marknadens mest skottäta, sunda och snygga krypvener. 

Sås helst i aug.-sept., men kan även sås på våren. Utsädesmängden vid nysådd är 1,0 kg per 100 m2. Vid hjälpsådd kan mängden minskas till 0,5 kg per 100 m2

Rekommenderad kvävenivå är 120-180 kg kväve per ha per år. Fosfor- och kaliumtilldelning anpassas efter växtjorden och bör bestämmas med hjälp av ett jordprov. 

Klipphöjd: Ner till 3 mm. 

Vertikalskärning och toppdressing med täta mellanrum. Bevattning efter behov. Försök att förlänga intervallen mellan bevattningarna så långt det går.

Vi förbehåller oss för utsålda sorter. Därför kan det förekomma ändringar i blandningssammansättningen. 

Masterline

Egenskaper

Skala från 1-9, där 9 är bäst

Slitstyrka
Vintertålig
Nysådd
Hjälpsådd
Skottät/Finbladig
Torktolerans
Utlöpare
  • Sköttät, finbladet och sund
  • Båda sorterna i topp 3 i STR greenafprøvnin
  • Vackraste platserna i Skandinavisk gröna listan
  • Topsorter i amerikanske NTEP försöken
productGrassSmall