Trädgård och park

Säker grobarhet – tätt och fin gräsmatta

För oss är det viktigt att våra grässorters egenskaper är testade och dokumenterade i skandinaviska förhållanden. Det finns gott om information om våra olika sorterna på www.scanturf.org


Gräs kan reagera på två sätt när det blir klippt:

Gräsmattegräs blir buskigare och får tätare skott.

Andra gräs blir tunnas ur och måste klippas upp till 25 procent oftare. Då blir gräset glesare och det blir lättare för ogräs att etablera sig.
Vi har världens främsta förädlingsprogram för gräsmattegräs. Med våra Masterline-blandningar får du därför dels de nyaste och absolut bästa grässorterna och dessutom högsta tekniska kvalitet.

Fröerna överträffar EU:s krav på renhet och grobarhet. Därför kan du räkna med en säker grobarhet och en färdig gräsmatta som är tät, frisk och vacker.

Jämför sorterna

Välj upp till tre produkter