GrassLopata

Masterline Kant

Minimerar behovet av skötsel längs trottoarer och rabatter

Grässorter utan utlöpare

Masterline Kant minimerar behovet av skötsel längs trottoarer, rabatter och stenlagda ytor. Grässorterna har inga utlöpare och sås längst ut i kanten. Blandningen har visat konkreta fördelar vid användning på fältet i många år. 

Gräset får en säkrare etablering när man använder gödningsmedel under såningen. (3–5 kg/100 m² Mastercare Park NPK 14-3-15 eller motsvarande.) Det är viktigt att kontakten är god mellan gräsfrö och jord. Vi rekommenderar att fröet placeras på en halv centimeters djup. När gräset är 5–7 cm högt kan det klippas. Vattna inte förrän gräset syns. Såmängd: 2,5 kg/100 m².

Rekommenderad klipphöjd ca 2,5–4,0 cm, klipp 1–2 gånger i veckan. Tillsätt gödningsmedel i slutet av april (3,5 kg/100 m²) och sedan inte förrän i augusti (2,5 kg/100 m²). Använd Mastercare Park NPK 14-3-15 eller motsvarande.

För eftersåning rekommenderar vi Masterline Kant.

Masterline

Egenskaper

Skala från 1-9, där 9 är bäst

Slitstyrka
Vintertålig
Skugga
Nysådd
Hjälpsådd
Skottät/Finbladig
Torktolerans
Utlöpare

•    Grässorter utan utlöpare
•    Sås längs med stenlagda ytor, trottoarer och rabatter
•    Minimerar skötselkostnaderna – ingen kantskärning
•    Testade S-märkta sorter

productGrassSmall