GrassLopata

Masterline Park

Bra val vid sådd av vägrabatter och extensiva areale

 

Masterline Park är ett bra val vid sådd av vägrabatter och extensiva arealer.

De ingående rödsvingel och hårdsvingel sorterna har egenskaper som gror under torra och näringsfattiga förutsättning samtidigt som de är torktåliga.

"S"-märkta gräsmattesorter är din garanti för att danska Jordbruksverket har testat sorterna och funnit dem lämpliga för gräsmatteändamål. 

 

Masterline

Egenskaper

Skala från 1-9, där 9 är bäst

Slitstyrka
Vintertålig
Sundhet
Skugga
Nysådd
Hjälpsådd
Skottät/Finbladig
Salt
Torktolerans
Utlöpare
  • Bra val vid sådd av vägrabatter och extensiva areale
  • Gror under torra och näringsfattiga förutsättning
  • Torktåliga
  • Sorter testade i Skandinavien
productGrassSmall