GrassLopata

Masterline Prodana ProNitro

Gräsfrö belagt med gödning

 

ProNitro är en patenterad teknik som lägger ett matpaket av gödning direkt utanpå själva fröet. Både spirningsprocent och etableringstid förbättras väsentligt när fröet får en optimal försörjning av kväve (N) och fosfor (P). Tekniken är mycket fördelaktig när det gäller att etablera nya sorter i ett befintligt gräsbestånd, men även vid nysådd. 

I Prodana ProNitro har vi samlat de bästa sorterna från de danska testerna av gräsmattegräs (S-märkta sorter). Blandningen är perfekt för både nysådd och eftersådd av t.ex. prydnadsgräsmattor och parker.

Belagt gräsfrö är tyngre och ger en bättre jordkontakt än traditionellt gräsfrö. Gödning direkt på fröet är fyra gånger mer lättillgängligt än traditionell gödning och därmed gynnas den tidiga planttillväxten avsevärt, då fröets naturliga näringsreserver är begränsade. Beräkningar har visat att mellan 20 – 40 % fler frön etablerar sig som småplantor jämfört med obehandlade frön. 

ProNitro gräsfrö är tyngre och ger bättre jordkontakt än traditionellt gräsfrö. Gödning direkt på fröet är fyra gånger mer lättillgängligt än traditionell gödning. Det främjar tidig tillväxt avsevärt, eftersom det långtidsverkande kvävet blir tillgängligt efter ca tre veckor och under några månader därefter – precis när det nya skottet behöver det som mest.

Såmängd: 4,5 kg/100 m².

Kom ihåg! Såmaskinen ska sås in med ProNitro före såning. ProNitro får aldrig ligga i såmaskinen under natten. Töm alltid maskinen efter användning så att det täckta fröet inte tar åt sig fukt och klumpar sig.

Förvaras torrt och svalt.

Hoppa över startgödningen med ProNitro

Vid eftersådd med t.ex. 4,5 kg/100 m² ProNitro tillsätts 2,9 kg gräsfrö och 450 g kväve. Kvävet utgörs av långtidsverkande metylenurea vilket gör att ingen startgödning behövs. Det kostar mellan 8 och 11 DKK mer per 100 m² att så med ProNitro jämfört med traditionell såning och startgödsling. Hur många kvadratmeter som normalt kan startgödas för det priset avgör hur lönsamt detta är i varje enskilt fall.

Sammansättning

Kväveinnehållet i det behandlade fröet är 10 % och blandningen innehåller 65 %. I tabellen nedan ser du gödningens sammansättning.

Vi förbehåller oss för utförsäljning. Därför kan sortens sammansättning komma att ändras.

Masterline

Egenskaper

Skala från 1-9, där 9 är bäst

Slitstyrka
Vintertålig
Skugga
Nysådd
Hjälpsådd
Skottät/Finbladig
Torktolerans
Utlöpare
  • Säker etablering
  • Större rotmassa
  • Högre spirningsprocent
  • De bästa S-märkta gräsmattesorterna

 

% Art Latinska namn Sort
10 Engelskt rajgräs Lolium perenne  Annecy S
10 Engelskt rajgräs Lolium perenne Clementine S
25 Rödsvingel 1 Festuca r. spp. comm.  Greensleeves S 
25 Rödsvingel 2 Festuca r. ssp. tricho. Cezanne S 
20 Ängsgröe Poa pratensis Miracle S 
10 Ängsgröe Poa pratensis Yvette S 
% Fröet är täckt med ett material som innehåller N-30-gödning med karbamidformaldehyd med denna sammansättning:
30 Total kvælstof (N)
2,7 Amidkvælstof (N)
27,3 Ureaformaldehydkvælstof (N)
11,8 Ureaformaldehyd N opl i koldt vand
9,2 Ureaformaldehyd N opl i varmt vand
6,3 Ureaformaldehyd N uopl i varmt vand
productGrassSmall