GrassLopata

Breaker Advance Granules

Granulerade tensider. Mot torra fläckar på greener, fairway och dylikt

Breaker Advance Granules förebygger effektivt torra fläckar på greener och andra gräsytor. Det bidrar även till en bättre användning av vatten och gödning. Breaker Advance är ett långtidsverkande medel och består av tensider som baseras på polyoxyalkylenglykol.

Användning
Använd vid två tillfällen i med 7–10 dagars mellanrum under tidig vår. Upprepa vid behov eller varje månad under växtsäsongen.

Dosering
200 kg/ha per gång.

Fysiska data
Form: Granulat
Förpackning: Paket á 20 kg

Säkerhetsdata finns här

  • Granulerade tensider
  • Förebygger torra fläckar – långtidsverkande
  • Ingen risk för brända fläckar
  • Bättre användning av vatten och gödning