GrassLopata

Uise plus

Sänker pH-värdet i vatten

Säker och effektiv sänkning av pH-värdet i vatten

Uise plus är en kvävebaserad flytande gödning som sänker pH. Uise plus består av karbamid i en komplex förening med svavel. pH-värdet i lösningen är under 1. Uise plus är mycket säkrare att hantera jämfört med t.ex. svavelsyra och salpetersyra som också används för att sänka pH i gödningslösningar.

Ett optimalt pH-värde gör växtskyddet och gödningen effektivare

Det optimala pH-värdet för de flesta växtskyddsmedel är mellan 5 och 6. Beroende på hur hårt vattnet är kan ca 50–350 ml Uise plus användas per 1 000 liter vatten för att sänka vattnets pH-värde till ca 6,0. Uise plus ökar lösligheten hos bland annat kristallisk gödning vid besprutning och skyddar de aktiva ämnena i växtskyddsmedel.

Uise plus kan användas med majoriteten av de produkter som används inom skog och trädgård. Vi rekommenderar dock att blandbarheten testas innan du blandar stora mängder.

Fysiska data:
Vätska, densitet 1,5 kg/l
Förpackning: Dunk á 5 l

Klicka här för kemiska data
Klicka här för säkerhetsdatablad
Klicka här för doseringsguide

Använd tabellen för att avgöra hur mycket Uise plus som behövs för att sänka lösningens pH till 6. För andra dH- och pH-värden kan du uppskatta mängden utifrån värdena i tabellen.
Om du behöver ett mer exakt värde kan du blanda en provlösning på ca 100 liter och använda den för att avgöra hur många ml Uise plus som behövs för att uppnå önskat pH-värde. För detta krävs dock en tillförlitlig pH-mätare.

  • Sänker pH-värdet på ett effektivt och säkert sätt
  • Binder vattnets bikarbonatjoner
  • Ökar gödningens löslighet
  • Gör besprutningen effektivare