Ge din häst det riktiga basfodret av god kvalitet!

Hästar bör ha tillgång till gräs och hö kontinuerligt under dygnet. En häst kan äta upp till 3 % av sin kroppsvikt varje dag. Detta ger ca 15 kg torrsubstans för en medelstor häst på 500 kg. En häst måste få tugga och beta 14-18 timmar varje dygn.

HorseMax blandningarna har en sammansättning som uppfyller din hästs krav på ett basfoder av bästa kvalitet. Bra etablering och skötsel av gräsmarkerna är viktigt för att uppnå det bästa resultatet.