Etablering:

1. Förberedelser

Gör hagen klar för sådd genom en grundlig bearbetning av jorden genom plöjning eller fräsning.


2. Harvning

I samband med sådd harvas jorden 1-2 gånger, 6-8 cm djupt. Jorden skall vara lös och jämn. Harva tills en jämn och lös såbädd uppnås. Undvik att jorden torkar ur – fuktigheten bör bevaras så högt upp i jordlagret som möjligt.


3. Vältning

Är jorden lös kan den med fördel vältas. Sandjordar vältas omedelbart efter sådd, lerjordar vältas med ringvält eller piggvält innan. Vältning görs för att packa det översta jordlagret så att fröet inte kommer för långt ner i jorden. Då skapas en god kontakt mellan frö och den fuktiga jorden.


4. Gödsling

För att säkerställa att de nya gräsplantorna får näring den första tiden bör jorden gödslas grunt. Det är viktigt att gödseln fördelas helt jämt över arealen. Ett NPK gödselmedel rekommenderas såsom 21-4-7. Följ alltid rekommendationen på förpackningen.


5. Sådd

I etableringsfasen är gräsplantorna mycket känsliga mot uttorkning. Det är därför en fördel att så i perioder då jorden är fuktig. Samtidigt är det en fördel att jorden är uppvärmd – minst 10 grader – det gynnar både groddoch rottillväxt. Den bästa såtid är därför normalt på våren eller på sensommaren. Sådd skall ske omedelbart efter jordberedning och gödsling. Vid sådd på våren väljer många att så gräs med vårkorn eller havre som täckgröda. Kornet sås först. Använd 80-100 kg/ha. Vältra efter sådd. Därefter sås fröblandningen. Täckgrödan kan   skördas som ensilage eller som moget korn. Gräsfröet i säcken har olika storlek, blanda därför fröet grundligt. Radavståndet skall vara litet, fröet skall fördelas jämnt över hela arealen. Djupet skall inte vara mer än 1 cm. Sådd i täckgröda på våren, 22-26 kg/ha av fröblandningen. Sådd av fröblandningen på vår/sensommar: 28-32 kg/ha.


6. Första skörd

När gräset är 10-15 cm högt kan det skördas första gången. Innan gräsplantorna är etablerade är de känsliga för stark belastning – speciellt i fuktiga perioder. Det är därför en bra idé att använda den första skörden till slåtter (wrap*/ensilage eller hö). Betning av nya gräsmarker skall ske med försiktighet så att djuren inte förstör plantorna. Efter första skörden gödslas marken. När grödan återvuxit till 8-12 cm är den klar till normal betning. Ju längre man väntar med skörden desto lägre blir innehållet av protein och energi per kilo. *Vi rekommenderar, att wrap används först 5 veckor efter skörd.