Fortsatt skötsel:

1. Eftersådd

Skörden och kvalitén minskar i gräsmarken med tiden. Med eftersådd uppnås fortsatt tillväxt och kvalitet. Eftersådd bör ske vartannat år – tidigt på våren eller efter sommaren. Använd samma fröblandning som arealen ursprungligen var sådd med. Utsädes mängd 15-20 kg/ha.


2. Harvning

I samband med eftersådd skall det ske en kraftig harvning av ytan precis före eller i samband med sådden. Harvningen tar bort ev. döda blad och plantdelar samt skapar ett tunt lager av lös jord. Detta blir såbädd för de nya fröerna. 


3. Vältning

Eftersådden avslutas med vältning. Detta innebär att fröet trycks fast mot jorden och gror lättare då de får kontakt med den fuktiga jorden. Samtidigt trycks eventuella stenar tillbaks i jorden. 


4. Vattning

Bäst resultat uppnås då eftersådden utförs i fuktiga perioder eller innan ett regnväder. Vid torrt väder bör marken vattnas efter sådden.


5. Gödsling

När de nya plantorna spirat, gödsla. Använd ett NPK gödselmedel såsom 21-4-7. Följ anvisningarna på förpackningen.


6. Första skörd

Efter 6-8 veckor kan hagen användas som bete och skörd. Viss försiktighet i början bör tas, framför allt vid fuktig väderlek så att gräsplantorna inte skadas av allt för hård belastning. Djuren trampar lätt sönder de nya plantorna efter några dagars betning.