GrassLopata

ForageMax Får Eco

Till ensilage eller hö 

ForageMax Får ECO är en blandning lämplig för får. Speciellt avsedd för bete men kan även användas som ensilage eller hö med god kvalité.

Halva blandningen består av vitklöver och engelskt rajgräs det ökar aptiten hos djuren och därmed ger en stor tillväxt. Blandningens andra halva består av timotej, ängssvingel och rödsvingel vilket säkerställer hög skörd, vintertolerans och hög tolerans mot slitage. Blandningen är ekologiskt.

Utsädesmängd: ca. 22—27 kg/ha
Så djup: Högst 1 cm, trumla eventuellt före sådd för att uppnå en jämn och fast såbädd.
Bästa så tid: Om våren, vid jordtemperatur över 5 grader och god markfuktighet. 
Gödsling: Kväve (N), 30-40 kg/ha med organiskt gödsel före sådd.
Det bör vidare tillföras fosfor (P) och kalium (K).
Första användning av vallen: 8-10 veckor efter sådd.

 

 

 

Masterline
productGrassSmall