GrassLopata

HorseMax Legolas Aktiv

Till högpresterande hästar

 

HorseMax Legolas Aktiv producerar mycket gott foder och används huvudsakligen till högpresterande hästar, som kräver högt energi innehåll i vallen. Blandningen kan användas i Södra och mellersta Sverige som hö eller ensilage och naturligtvis som bete.

Utsädesmängd: 20-25 kg/ha.
Bästa såtid: Om våren, vid jordtemperatur över 5 grader och god markfuktighet. 
Sådjup: Högst 1 cm, trumla eventuellt före sådd för att uppnå en jämn och fast såbädd.
Gödsling: 30-40 kg kväve (N) per ha om våren.  Resten av året ger vitkövern det kväve som behövs för vallen. Det bör däremot tillföras fosfor (P) och kalium (K).
Första anvädning av vallen: 8-10 veckor efter sådd - gärna som slåtter.

 

Masterline

Egenskaper

Skala från 1-9, där 9 är bäst

  • Producerar mycket gott foder
  • Till högpresterande hästar
  • Hö och ensliage
  • For bete
productGrassSmall