GrassLopata

HorseMax Legolas Original

Lämplig för ponnys

 

HorseMax Legolas Original innehåller inte klöver och nästan inga gräsarter som ger högt sockerinnehåll. Blandningen har ett högt innehåll av fiber och lämpar sig för ponnys och hobbyhästar, och till digivande ston och växande unghästar. Blandningen kan användas som bete eller för hö och ensilage i hela Sverige. 

Utsädesmängd: 20-25 kg/ha.
Bästa såtid: Om våren, vid jordtemperatur över 5 grader och god markfuktighet. 
Sådjup: Högst 1 cm, trumla eventuellt före sådd för att uppnå en jämn och fast såbädd.
Gödsling: 80–100 kg kväve (N) per ha under växtsäsongen (50 % på våren). Dessutom skall det gödslas med fosfor (P) och kalium (K).
Första användning av vallen: 8–10 veckor efter sådd – gärna som slåtter.

 

Masterline
  • Innehåller inte klöver
  • Högt innehåll av fiber
  • Lämplig för ponnys
  • Lämplig för hobbyhästar

 

productGrassSmall