Maskiner

Vi erbjuder småmaskiner för sådd och utläggning av gödning. Vi har även dressnät för utjämning av ytor före sådd eller i samband med dressning av sand/jordmaterial. För att kunna få ett bra såresultat så bör man utnyttja professionella maskiner med högsta kvalité samt att maskinerna är smidiga och lätta att ställa in.