GrassLopata

Släpnät

Många användningsmöjligheter. Enhetliga, rörliga leder

Släpnät för många syften

Det välkända släpnätet används på spelplaner före säsongsstart för utjämning av lösa naturföremål eller nermatning av toppdressing. Släpnätet behandla spelytan på ett varsamt sätt och efterlämnar en jämn spelplan. De medföljande knivarna kan användas vid släpning av gräsarealer och grusplaner. Släpnätet lämpar sig även väl för finplanering inför sådd. 

Anpassning möjlig

Släpnät består av enhetliga rörliga leder, som är lätta att montera. Enhetliga små leder har den fördelen att nätets bredd och längd kan anpassas till speciella förhållanden- 

Arbetsmetod

Modulerna är fastmonterade på bärramen med kedjor. När släpnätet sänks ner blir kedjorna lösa och nätet följer ytan. Redskapet levereras som byggsats, och därför får man räkna med montering. 

Klicka här for sortimentsguide

  • Många användningsmöjligheter
  • Enhetliga, rörliga leder
  • Anpassas enkelt till speciella förhållanden
  • Flera modeller