GrassLopata

Infiltrationshastighetsmätare

Kontroller vækstlagets dræningsevne

Infiltrationshastighetsmätare

Kontrolllera gräsmattans dräneringsförmåga.

Egenskaper

Skala från 1-9, där 9 är bäst