GrassLopata

Sembdner RS 60N/80N/100N

Full kontroll over frö doseringen

 

Exakt dosering

Det som kännetecknar dessa tre såmaskiner från Sembdner är en exakt frödosering. Alla maskinerna har ett avskärmat fröutlopp, så att fröna inte utsätts för t.ex. fukt. Dessutom kan styrets höjd regleras för en korrekt arbetsställning. 

Konstruktion

Alla tre maskiner är konstruerade med en förvält, en piggvals och en vält. 

Förvält

Såmaskinernas förvält krossar stora jordklumpar så att sådden sker i en lämplig jord. Såbehållaren innehåller en axel med flexibla, slitstarka perlonborstar. Noggrann inställning av frömängden görs på en skala och såskottet är tillverkat av av rostfritt stål. Maskinen är utrustad med en anordning för noggrann insådd av frömängd. 

Piggvals

Piggvalsen drivs fram och arbetar tack vare ett rengöringsgaller även på stenig, klumpig eller fuktig jord utan problem. Djupinställningen görs enkelt med hjälp av ett greppvänligt handtag som också möjliggör steglös inställning. 

Vält

Tryckvalsen säkerställer att fröet får en god jordkontakt och därmed kan spira snabbt. Den stora tryckvalsdiametern ger den bästa vältningen och förhindrar jordkastning. 

Klicka här for manual

Klicka här for reservdelslista

 

  • Sådd och vältning
  • God jordkontakt
  • Slitstark maskin
  • Lätt justering av utsädesmängd