Vision och affärsidé


”DLF är ett globalt frö- och växtförädlingsföretag som genom marknadsledande forskning och produktutveckling tillför värde hos våra kunder och slutkonsumenter.
 
Våra medarbetare utmärker sig genom stor yrkeskunskap, passion och engagemang. Tillsammans med en stark företagskultur och en platt organisation bidrar detta till DLF:s globala konkurrenskraft”