Mångfald i naturen


Etablering av viltåkrar kan bidra till att väsentligt förbättra viltets möjligheter utan att därmed förstöra villkoren för det befintliga jord- och skogsbruket.
 
Samtidigt kan en viltåker med sina blommor och sitt insektsliv också bidra till fler och rikare upplevelser för de människor som rör sig där.

 
Fyra goda råd för etablering av viltåker:

1. Ploga på hösten
2. Harva jorden när den är torr på våren – vänta sedan i tre veckor
3. Bekämpa ogräs med Roundup och vänta ytterligare två veckor tills ogräset dör
4. Harva jorden och så fröna 1–2 cm djupt när jordtemperaturen är 10 °C. Strö ut NPK-gödning och kör eventuellt med vält till sist