GrassLopata

Klövviltåker

Viltåkersfrö

Klövvilt är en blandning speciellt anpassad för klövvilt. Blandning ger viltet föda kort efter etablering fram till vintern. Klövvilt-åker innehåller foderraps och fodermärgkål vilket är attraktivt för viltet, innehåller även gräsarter och klöver som gör viltåkern- eller foderåkern hållbar i flera år.

Så tid: Vår eller sensommar. Vänta till jorden är 6-8 grader och ta bort uppkommit ogräs före sådd.
Innehåll: Fodermärgkål, foderraps, rovor, cikoria, rödklöver, vitklöver, engelskt rajgräs, timotej.

 

  • Anpassad för klövvilt
  • Ger föda fram till vintern
  • Attraktivt för viltet
  • Flerårig

 

productGrassSmall